σας ενδιαφέρει...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΟΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 28-9-18

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

 

 

 

Από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 τίθεται σε ισχύ η προσφορά άτοκης χρηματοδότησης κόστους εσωτερικής εγκατάστασης σε κεντρικές θερμάνσεις φυσικού αερίου για κτήρια διαμερισμάτων που βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου.

 

 

 

Σχήμα προσφοράς

 

Το χρηματοδοτούμενο ποσό καθορίζεται από την ισχύ του λέβητα της εγκατάστασης και σύμφωνα με το κάτωθι σχήμα:

 

 

 

Κεντρική Θέρμανση

Εγκατεστημένη ισχύς

λέβητα* (kcal/h)

Χρηματοδοτούμενο Ποσό 

(συμπ. ΦΠΑ)

Διάρκεια Αποπληρωμής

>=400.000

14.880 €

3 ΕΤΗ

200.000 - 399.999

11.160 €

3 ΕΤΗ

150.000 – 199.999

7.440 €

3 ΕΤΗ

 

*αφορά στον λέβητα φυσικού αερίου κατά την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης

 

 

 

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς

 

 • Η χρηματοδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» που θα υπογραφούν από τις 18 Ιουνίου 2018 και μετά (δεν ισχύει για κεντρικές θερμάνσεις με ενεργή σύμβαση σύνδεσης την 1η Ιουνίου 2018 και μετά).
 • Η χρηματοδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2018 (με ταυτόχρονη υποβολή αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα) ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμούΗ σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την υποβολή προς την ΕΔΑ Αττικής υπεύθυνης δήλωσης δικαιούχου (διαχείρισης πολυκατοικίας) για την ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και την αποδοχή των όρων συμμετοχής σε αυτό.
 • Η χρηματοδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου κεντρικών θερμάνσεων κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα μεγαλύτερη ή ίση των 150.000kcal/h και που στον χρόνο υπογραφής της σύμβασης σύνδεσης βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου.
 • Η χρηματοδότηση σε κάθε περίπτωση εγκρίνεται από την ΕΔΑ Αττικής μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των παρακάτω :

 

ü  Φύλλο ελέγχου καύσης εσωτερικής εγκατάστασης

 

ü  Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδότησης

 

ü  Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης

 

ü  Τιμολόγιο ανάδοχου εταιρείας  προς την ΕΔΑ Αττικής

 

ü  Άδεια Χρήσης εσωτερικής εγκατάστασης (εκδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής)

 

 • Η χρηματοδότηση καλύπτει τις δαπάνες που περιγράφονται στο έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης.
 • Η χρηματοδότηση ισχύει εφόσον η έκδοση και η κατάθεση του τιμολογίου της ανάδοχου εταιρείας προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2018.
 • Η χρηματοδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ) ή για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό ανέγερση.
 • Η χρηματοδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης που έχουν στο παρελθόν τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο.
 • Η χρηματοδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης που έχουν λάβει επιδότηση για την ΚΘ από άλλο φορέα (ενδεικτικά πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ»).
 • Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού προς την ΕΔΑ Αττικής γίνεται άτοκα σε 18 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.

 

 

 

Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα

 

1. Υπογραφή Σύμβασης – Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής

 

Ο ενδιαφερόμενος διαχειριστής πολυκατοικίας υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον απαιτούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας. Ταυτόχρονα καταθέτει την υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και αποδοχής των όρων συμμετοχής σε αυτό.

 

2. Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης

 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία για την κατασκευή της εγκατάστασης καταθέτει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής. Μετά την έγκριση της μελέτης η ανάδοχος προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα απαιτούμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης. Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα) και στην ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

 

Σημείωση: Προκειμένου η ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιήσει την ενεργοποίηση της εγκατάστασης φυσικού αερίου θα πρέπει πρωτύτερα ο καταναλωτής να έχει υπογράψει και τη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με προμηθευτή της επιλογής του (ο προμηθευτής πρέπει να έχει άδεια προμήθειας από την ΡΑΕ).

 

3. Κατάθεση δικαιολογητικών

 

Μετά την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή η ανάδοχος εταιρεία υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

ü Φύλλο ελέγχου καύσης εσωτερικής εγκατάστασης: Το Φύλλο Ελέγχου Καύσης φυσικού αερίου θα πρέπει να αποστέλλεται από την ανάδοχο εταιρεία προς το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΔΑ Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

ü Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδότησης υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (σ.σ. διαχείριση πολυκατοικίας, ανάδοχος εταιρεία και ΕΔΑ Αττικής).

 

ü Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης στο οποίο περιγράφονται οι χρηματοδοτούμενες δαπάνες για την εγκατάσταση φυσικού αερίου.

 

ü Τιμολόγιο ανάδοχου εταιρείας  προς την ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο η περιγραφή θα πρέπει να είναι «Χρηματοδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου ως Υπ’ αριθμ. ΗΚΑΣΠ ΧΧΧΧΧΧΧΧ» και με αξία (συμπ. ΦΠΑ) ίση με το χρηματοδοτούμενο ποσό που δικαιούται η ωφελούμενη διαχείριση πολυκατοικίας.

 

Η Άδεια Χρήσης εσωτερικής εγκατάστασης εκδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής.

 

 

 

Η ΕΔΑ Αττικής διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους των παραπάνω δικαιολογητικών και αποδίδει το χρηματοδοτούμενο ποσό προς την ανάδοχο εταιρεία, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος. 

 

Η διαχείριση πολυκατοικίας αποπληρώνει το χρηματοδοτούμενο ποσό προς την ΕΔΑ Αττικής άτοκα σε 18 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.

 

Πίνακας δικαιολογητικών χρηματοδότησης

 

 

 

Σύνολο δικαιολογητικών για κατάθεση στην ΕΔΑ Αττικής

 

Υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και αποδοχής όρων συμμετοχής

Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδότησης

Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης

Φύλλο ελέγχου καύσης εσωτερικής εγκατάστασης

Τιμολόγιο ανάδοχου εταιρείας

 

   

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Ανακοίνωση προγράμματος επιδότησης από την ΕΔΑ Αττικής για εγκατάσταση θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες.

 

 

Η ΕΔΑ Αττικής ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου, που ξεκινά την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου.

 

Περιγραφή προγράμματος:

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, η ΕΔΑ Αττικής, επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας. Για επιπλέον μείωση του κόστους, η σύνδεση μπορεί να γίνει είτε απλά, είτε με τη χρήση ανυψωτικής στήλης (riser), όπου ο μετρητής τοποθετείται στο μπαλκόνι.

Ποσό επιδότησης:

Η επιδότηση είναι κλιμακωτής μορφής και το ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία σύνδεσης

Εγκατεστημένη Ισχύς (kcal/h)

Επιδοτούμενο Ποσό (συμπλ. ΦΠΑ)

Κεντρική Θέρμανση (Πολυκατοικία)

>200.000

€3.500

170.001-200.000

€2.800

120.001-170.000

€2.000

35.001-120.000

€1.300

≤35.000

€550

Αυτόνομη θέρμανση (Μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία)

Ανεξαρτήτως Ισχύος

€550

Αυτόνομη θέρμανση με ανυψωτική στήλη (riser)

Ανεξαρτήτως Ισχύος

€550

Διάρκεια προγράμματος επιδότησης:

Η διάρκεια του προγράμματος επιδότησης θα ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και η ένταξη σε αυτό θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας όσων υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της επιδότησης είναι η ενεργοποίηση εσωτερικής εγκατάστασης και η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών προς την ΕΔΑ Αττικής το αργότερο έως και τις 30 Νοεμβρίου 2018.

Σε περίπτωση εξάντλησης του συνόλου του προϋπολογισμού η ΕΔΑ Αττικής θα ενημερώσει εγκαίρως τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές και τους ανάδοχους εγκαταστάτες.

Καλυπτόμενες δαπάνες:

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.

Διαδικασία Επιδότησης:

Μετά την παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φυσικού αερίου, η ΕΔΑ Αττικής αποδίδει το επιδοτούμενο ποσό για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης στον ανάδοχο εγκαταστάτη, ή/και προμηθευτή εξοπλισμού).

Να σημειωθεί πως επιδότηση της εσωτερικής εγκατάστασης παρέχεται ανεξάρτητα από ποιον προμηθευτή φυσικού αερίου θα επιλέξει ο καταναλωτής και δεν υφίσταται οποιαδήποτε δέσμευση του Τελικού Πελάτη έναντι του προμηθευτή για την παροχή αυτή, εκτός της υποχρέωσης να υπάρχει σύμβαση προμήθειας με οποιονδήποτε προμηθευτή.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:                        

Το δυναμικό της εταιρείας μας αναλαμβάνοντας τη διαδικασία αίτησης σύνδεσης με την ΕΔΑ Αττικής ταυτόχρονα αναλαμβάνει και τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

Γραβιάς 25, Δάφνη, 17235

2109013043/2109023142

info@servicegas.gr

www.servicegas.gr

 

 

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς

 • Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση».
 • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής που θα υπογραφούν από τις 15 Φεβρουαρίου 2018 και μετά (σ.σ. δηλαδή δεν είχαν έως και τις 14 Φεβρουαρίου 2018 σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου). 
 • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία σύμβασης σύνδεσης (με ταυτόχρονη υποβολή δικαιολογητικών για την ένταξη στο πρόγραμμα). Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την υποβολή προς την ΕΔΑ Αττικής των δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα (υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα και φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κατοικίας στην περίπτωση αυτονομιών).
 • Η επιδότηση ισχύει εφόσον η υποβολή του σωστού φύλλου καύσης της εγκατάστασης φυσικού αερίου, του τιμολογίου του ανάδοχου εγκαταστάτη και των λοιπών δικαιολογητικών προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τις 30 Νοεμβρίου 2018. 
 • Η επιδότηση ισχύει για κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται. Στην περίπτωση αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία η κατοικία πρέπει να φέρει πρόσφατο εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία σύμβασης σύνδεσης). 
 • Η επιδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ) ή για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό ανέγερση.
 • Η επιδότηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με εγκατάσταση φυσικού αερίου. Δεν επιδοτούνται αυτόνομες συνδέσεις σε πολυκατοικίες με σύμβαση σύνδεσης για κεντρική θέρμανση σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2018 και μετά. 
 • Η επιδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (σε πολυκατοικίες ως κεντρική θέρμανση, μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες) που έχουν στο παρελθόν τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο. 
 • Η επιδότηση δεν ισχύει αν ο συμβαλλόμενος (ιδιοκτήτης κατοικίας ή διαχειριστής) παραβιάσει υπαιτίως κάποιον από τους όρους της σύμβασης σύνδεσης ή/και της σύμβασης επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. 
 • Η ΕΔΑ Αττικής δύναται να διακόψει τη συλλογή δηλώσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης ανάλογα με την πορεία αυτού, ύστερα από σχετική ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της ιστοσελίδας τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες νωρίτερα. 

 

   

Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης De Dietrich MPX

                                                              

Επιτοίχιοι Λέβητες για αυτόνομη θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού. Διαθέσιμοι σε ισχύ από 3KW έως 33KW.

Οι λέβητες αερίου De Dietrich MPX διακρίνονται για τον υψηλό βαθμό ονομαστικής απόδοσης που φθάνει μέχρι το 109%. Διαθέτουν μικρό μέγεθος με πλάτος 40cm και 45cm, επιτρέποντας την τοποθέτηση τους ακόμα και στον μικρότερο χώρο.

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ

Ο κορμός του λέβητα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και τα υδραυλικά μέρη αυτού από ορείχαλκο. Μια δοκιμασμένη και αξιόπιστη τεχνολογία με εφαρμογή για πάνω από 20 χρόνια.

ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
Ενεργειακή κλάση Α σύμφωνα με το πρότυπο ErP.
Mέγιστη απόδοση σε όλο το εύρος διαμόρφωσης ισχύος, χάρη στη διπλή όδευση των καυσαερίων από τον εναλλάκτη.
Μεγάλο εύρος διαμόρφωσης λειτουργίας από 14~100% της ισχύος, ώστε να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης πετυχαίνοντας μεγαλύτερη οικονομία (από 2 έως 33kW).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων, Class 6 κατά το ΕΝ 15502-1, (ήδη συμβατό με τις περιβαντολογικές απαιτήσεις του 2018, ΝΟx<20mg/kWh)

ΑΝΕΣΗ
Αθόρυβος, πλήρως ηχητικά μονωμένος, με στάθμη θορύβου <50dB(A) στην ονομαστική ισχύ, πιστοποιημένος με τις απαιτήσεις CERQUAL.
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με παροχή έως και 15,8lt/min, σύμφωνα με το ΕΝ 13203-1.

Οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου De Dietrich MPΧ διαθέτουν νέο σύστημα (GCO) με ηλεκτρονικό έλεγχο καύσης, το σύστημα GCO διαχειρίζεται ηλεκτρονικά την βαλβίδα αερίου για τον έλεγχο της ποιότητας καύσης. Η καινοτομία αυτή παρέχει ένα τριπλό όφελος:

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το σύστημα GCO ελέγχει το CO και αποτρέπει την διαρροή και κατ΄επέκταση τον κίνδυνο δηλητηρίασης.

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δεν απαιτείται προσαρμογή της βαλβίδας αερίου κατα την έναυση ανεξάρτητα από τον τύπο του αερίου καυσίμου.

Μέγιστη απόδοση σε βάθος χρόνου, το σύστημα GCO πρασαρμόζει συνεχώς την ποιότητα της καύσης προσφέροντάς σας τη μέγιστη απόδοση 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στοιχεία

Μονάδα μέτρησης

MPX 24MI

MPX 33MI

Ενεργειακή κλάση

Α

Α

Ισχύς

kW

3,7-20,6

5,1-28,9

Ισχύς ζεστού νερού

kw

24

33

Βαθμός απόδοσης (50oC/30oC) Pn 30%

%

108,9

108,9

Παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΔΤ 25C)

lt/min

13,8

18,9

Διαστάσεις (Ύψος-Πλάτος-Βάθος)

mm

700-400-299

700-400-299

Βάρος

kg

34

35

   

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

909b20b76cb42e7df532f0da4ac78661 L

Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες από την ΕΔΑ Αττικής

 

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση μέρους του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας και έχει ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017.

Περισσότερα: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

   

Φθηνότερο το φυσικό αέριο για τα νοικοκυριά και τις βιομηχανίες


Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα, προκύπτει σημαντική μείωση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καθώς για το φυσικό αέριο αέριο προβλέπεται από 01.01.2017 μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την οικιακή χρήση. Επιπλέον, για τη βιομηχανική χρήση από 01.01.2017 ο ΕΦΚ μειώνεται κλιμακωτά ανάλογα με την κατανάλωση.

Περισσότερα: Φθηνότερο το φυσικό αέριο για τα νοικοκυριά και τις βιομηχανίες

   

Νέα Έδρα!!!

Η Service Gas άλλαξε έδρα! Ελάτε να μας γνωρίσετε στον νέο μας χώρο!

 

   

ΝΕΟ.!

Νέες παροχές και υπηρεσίες για εσάς.!
Αντλίες θερμότητας. Ενδοδαπέδια θέρμανση.
Ρωτήστε μας, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.

Περισσότερα: ΝΕΟ.!

   

Προσφορά Μαιος 2014

 

Από την Παρασκευή 2 Μαΐου και μέχρι την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 τίθενται εκ νέου σε ισχύ οι παρακάτω προσφορές προς νέους καταναλωτές

Περισσότερα: Προσφορά Μαιος 2014

   

Ενεργειακή Επιθεώρηση

ener-class

 

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 περίπου της παραγόμενης ενέργειας και το κτιριακό απόθεμα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης στη θέρμανση, στον κλιματισμό και στο φωτισμό και με τις ρυθμίσεις αυτές επιθυμούμε να ξεκινήσει και στη χώρα μας η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας.

Περισσότερα: Ενεργειακή Επιθεώρηση

   

Τρία νέα καταστήματα

Τρία νέα καταστήματα που συνεργάζονται μαζί μας.

Οι διευθύνσεις των καταστημάτων είναι:

 • Λεωφ. Πρωτόπαπα 49, Ηλιούπολη 16342
 • Πεντέλης 17 κ Παπανικολή, Μεταμόρφωση 14452
 • Ιφιγενείας 27 κ Δημοσθένους, Καλλιθέα 17672

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και τον χάρτη της περιοχών εδώ.

   

Σελίδα 1 από 2

έργα μας

Εγκατάσταση επίτοιχου λέβητα-Μαρούσι
Εγκατάσταση επιδαπέδιου λέβητα εν ώρα συντήρησης-Μεταμόρφωση
Εγκατάσταση επιδαπέδιου λέβητα-Βύρωνας
Εγκατάσταση επιδαπέδιου λέβητα-Καισαριανή(2'η)
Εγκατάσταση επιδαπέδιου λέβητα-Καισαριανή

edaa-logo-authorized-dealers-small

σας ενδιαφέρει...

27 06 2018
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ       Από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 τίθεται σε ισχύ η προσφορά...
14 02 2018
  Ανακοίνωση προγράμματος επιδότησης από την ΕΔΑ Αττικής για εγκατάσταση θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες.     Η ΕΔΑ...
19 07 2017
                                ...
sales