Μελέτη

Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί της Service Gas σας επισκέπτονται στον χώρο σας, λύνουν τις απορίες σας, συζητούν και προτείνουν λύσεις, και αναλαμβάνουν:

  • Τον σχεδιασμό και την εκπόνηση της μελέτης εγκατάστασης του φυσικού αερίου σύμφωνα με τις προσωπικές απαιτήσεις του νοικοκυριού ή της επιχείρησής σας.
  • Την υποβολή και έγκριση της μελέτης από την Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) καθώς και την επίβλεψη της κατασκευής του έργου έως και την ολοκλήρωσή του.
 
AMB NANEO SdB

Καλέστε μας να σας πούμε πώς

210 9013043

210 9023142