Νέα & Ειδήσεις

Από την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 τίθεται σε ισχύ το νέο πρόγραμμα άτοκης χρηματοδότησης εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές θερμάνσεις απευθείας από την ΕΔΑ Αττικής.

 

Η χρηματοδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως και τις 30 Αυγούστου 2019, με ταυτόχρονη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης δικαιούχου (διαχείρισης πολυκατοικίας) για την ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και την αποδοχή των όρων συμμετοχής σε αυτό.

Επισημαίνεται ότι για την απόδοση της χρηματοδότησης απαιτείται η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης και η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών προς την ΕΔΑ Αττικής το αργότερο έως και τις 29 Νοεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του προγράμματος μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ.